KDO JSME

1

STANOVY

Mimořádný Sněm ČTU dne 3.12.2016 schválil změnu ve Stanovách, současné znění Stanov níže..

Programové prohlášení ČTU
na období 2018 – 2022

 Stanovy Tábornického klubu Modrý Kruh  zde

4

STATUTÁRNÍ

ORGÁNY ​

 

Platný výpis z rejstříku

Statutární zástupci:

 

Lenka Fialková - náčelnice

Lukáš Dostál - místonáčelník

Hana Procházková - revizní orgán

2

PŘIHLÁŠKA

 

Přihláška do ČTU

Přihláška za člena oddílu je zároveň přihláškou do České tábornické unie. Přihlášku odevzdejte oddílovému vedoucímu.

Směrnice o registraci

5

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Zhodnocení činnosti během jednotlivých roků.

2021

2020

2019

 

3

PODMÍNKY ČLENSTVÍ 

Ze stanov:

Členství vzniká odevzdáním členské přihlášky, zaplacením členského příspěvku a přijetím organizační jednotkou, u které jednotlivec požádal o členství. U nezletilých musí být na přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce. Zájemce o členství, respektive jeho zákonný zástupce, souhlasí podpisem přihlášky s tím, aby pro potřebu spolkové evidence a výkaznictví ČTU a pobočných spolků byly poskytnuty jeho osobní údaje v rozsahu - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, doručovací adresa a e-mailová adresa.

6

ČÍSLA 

 00674524

Právní forma: pobočný spolek

nejsme plátci DPH

číslo bankovních účtů:  

ČTU TK Modrý Kruh 2501860358 / 2010

Bílí Delfíni: 2701908934/2010

Svišti: 2501908905/2010

ROJ: 2001908933/2010

Modrovid: 2002129499 / 2010

 

id datové schránky: q52vpsq