top of page

KDO JSME

1

STANOVY

Stanovy České tábornické unie.

Strategický plán na roky 2023-2026

Stanovy Tábornického klubu Modrý Kruh zde

4

2

PŘIHLÁŠKA

 

Přihláška do ČTU

Přihláška za člena oddílu je zároveň přihláškou do České tábornické unie. Přihlášku odevzdejte oddílovému vedoucímu.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely informační a propagační

Směrnice o nakládání s osobními údaji v ČTU

Roční členský příspěvek činí 400,-

STATUTÁRNÍ

ORGÁNY ​

 

Platný výpis z rejstříku

Statutární zástupci:

Lukáš Dostál - náčelník

Radka Plichtová - místonáčelnice

Lenka Fialková - místonáčelnice

Rada TK

David Knížek

Julie Homolová

Jiří Měřínský

Ondřej Křížek

Josef Hnízdo

Kateřina Hnízdová

Linda Lopatková

MIkuláš Horák

5

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Zhodnocení činnosti během jednotlivých roků.

2023

 

2022

2021

 

 

3

PODMÍNKY ČLENSTVÍ 

Ze stanov:

Členství vzniká odevzdáním členské přihlášky, zaplacením členského příspěvku a přijetím organizační jednotkou, u které jednotlivec požádal o členství. U nezletilých musí být na přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce. Zájemce o členství, respektive jeho zákonný zástupce, je při podpisu přihlášky seznámen s rozsahem a způsobem zpracování osobních údajů člena pro potřebu spolkové evidence a výkaznictví ČTU a pobočných spolků, a se svými právy v této souvislosti. Jakoukoli změnu v osobních údajích či adresách a spojeních je člen povinen bez odkladu nahlásit organizační jednotce či Oblasti, jejímž je členem.

6

ČÍSLA 

 00674524

Právní forma: pobočný spolek

nejsme plátci DPH

číslo bankovních účtů:  

ČTU TK Modrý Kruh 2501860358 / 2010

Bílí Delfíni: 2701908934/2010

Svišti: 2501908905/2010

ROJ: 2001908933/2010

Modrovid: 2002129499 / 2010

 

id datové schránky: q52vpsq

bottom of page