top of page

Historie

Tábornický oddíl Modrý Kruh byl založen jako chlapecký oddíl v roce 1965. Jeho prvním vedoucím se stal Tapin (Tomáš Hofmann+2021). Oddíl působil v Praze Košířích při tehdejším Obvodním domě pionýrů v Praze 5. Oddíl se rozpadl počátkem osmdesátých let.

 

Vedle chlapeckého oddílu vznikl v roce 1971 dívčí oddíl Bílí Delfíni a jeho první vedoucí byla Majka Čížková, později Hofmannová (provdaná za Tapina). Základem nově vzniklého oddílu byly holky z jazykové základní školy v Praze 5 na Smíchově (dnes ZŠ Drtinova), kde Majka učila angličtinu. Byly to např. Jana a Lenka (Kohnerovy), Monča (Monika Kutová), Brunďa (Lenka Brunnerová). Některé akce se konaly dohromady s Modrým Kruhem a společné letní tábory se konaly od roku 1973. Vedoucími oddílu byly dále Monča a později Martina Sirotková. Za Martiny Sirotkové přestal být oddíl oddílem ryze dívčím. Oddíl se rozpadl v roce 1986.

 

Krátce po vzniku Bílých Delfínů vznikl v roce 1974 oddíl Svišti.

Ten vznikl jako smíšený oddíl. Jeho základ tvořily opět děti z jazykové školy na pražském Smíchově. Původně bylo zamýšleno, že tento oddíl bude přípravkou pro Modrý Kruh a Bílé Delfíny. Krátce po vzniku Svišťů však bylo jasné, že k přestupu členů oddílu nedojde a oddíl bude pracovat zcela samostatně. Prvním vedoucím oddílu byl Jirka Šíp. 

Po něm vedení oddílu převzal Tonda Krejčík, který předal vedení oddílu s odchodem první generace dětí koncem sedmdesátých let. Zakládajícími členy oddílu od roku 1974 byli např. Tomáš Homola a Aleš Holub. Vedoucí oddílu po odchodu Tondy byla Lenka Kohnerová (dnes Fialková) a později i Aleš Holub.

 

V roce 1976 vznikl poslední z oddílů, oddíl ROJ pro nejmladší děti. Jeho zakládajícími členy byli tehdejší prvňáčci ze ZŠ Nad Turbovou. Byli to např. Majda (Marcela Fajtová), Lucka (Kletvíková), Tomáš (Froněk) a další. První vedoucí malých jiskřiček byla paní učitelka Neradová a po ní vedení oddílu převzala Jana Kohnerová (dnes Felixová). V roce 1979 se instruktorem oddílu stal Tomáš Homola a ten o tři roky později přebírá vedení oddílu.

Počátkem roku 1976 vznikla ze tří v té době existujících turistických oddílů 23. Pionýrská skupina, později přijala titul pohraničníka Soukupa. Skupina vznikla jako místní, nepůsobila při žádné základní škole, což tehdy bylo v rámci Pionýrské organizace obvyklé. Členství dětí v oddílech tak bylo zcela dobrovolné, na rozdíl od jiných pionýrských oddílů v tehdejší době. Skupina získala do nájmu klubovnu v Praze 5 – Košířích v ulici V Cibulkách, kde působila do roku 1990. Vedoucími pionýrské skupiny byli postupně Ivan Oukropec, Borek Strádal, Tomáš Homola a tím definitivně posledním byl Aleš Holub (první 3 měsíce roku 1990).

 

Letní oddílové tábory se od počátku konaly zejména v oblasti České Kanady. První společné tábory Modrého Kruhu a Bílých delfínů se konaly u Panského rybníka u Stoječína. Na Pančáku v roce 1974 vznikl oddíl Svišti. ROJ a Svišti jezdily zase spolu na tábory. V roce 1975 byli MK a BD na táboře u Tachova. Poté se již opět hledalo místo v České Kanadě. Dva roky to bylo u rybníku Velký Hvozdec na Vostezích (1976 a 1977). Od léta 1978 se letní tábory konají již výhradně ve Vlčí Jámě u Dolního Radíkova. Počátkem devadesátých let se táborová základna stala vlastnictvím oddílů a letní tábory se zde konají dodnes. Později, kdy vznikl Spolek Vlčí, kde členy jsou vysloužilí oddíloví vedoucí, se pozemek převedl na něj.

 

Počátkem roku 1990 (po listopadových událostech 1989) se shromáždění oddílů rozhodlo ukončit svoji činnost v rámci Pionýra a všichni členové tehdejší 23. pionýrské skupiny vstoupili do právě obnovené České tábornické unie. V té době fungovaly pouze oddíly Svišti a ROJ a jejich členové rozhodli, že v rámci ČTU ustaví tábornický klub (jako pobočný spolek ČTU) a rozhodli se přijmout název Modrý Kruh. Důvodem bylo zachování historicky prvního názvu oddílu v rámci celého uskupení. Od jara roku 1990 tak oddíly působí pod názvem Česká tábornická unie, T.K. Modrý Kruh Praha.

V roce 1991 odchází z vedení Svišťů Aleš Holub a Marcela Fajtová předává vedení ROJe Bůďovi (Petr Malík, dříve člen Bílých Delfínů). Vedoucím Svišťů se stává Markéta Petříková. V roce 1993 se oddíly personálně spojují pod vedením Holuse (Michal Holub) a v roce 1994 se obnovila činnost samostatných Svišťů pod vedením Markéty (Petříkové), Marcely (Fajtové) a Paji (Petrové, dnes Lopatkové), Kristy (Blažkové, dnes Klojdové) a Heleny (Dvořákové). V roce 2003 Lenka Fialková (dříve Kohnerová) obnovila po více jak 16ti letech činnost oddílu Bílí Delfíni.

 

Čtyřmi oddíly Modrý Kruh, Bílí Delfíny, Svišti a ROJ prošlo od jejich vzniku stovky členů (dětí a vedoucích). Většina z nich byli osobnostmi, na které se nezapomíná. Jmenovat jenom některé z nich nechceme, protože není možné vyjmenovat všechny, kteří si to zasluhují.

 

V roce 1995 se konalo výroční víkendové setkání členů po 30 letech ve Vlčí, na kterém se potkaly všechny generace.

 

Klub má klubovnu na Plzeňské 211 ve sklepních prostorách. 

 

V roce 2015 se konalo setkání po 50 letech! Prohlédněte si fotku z akce dole na této stránce.

 

Současné vedení oddílů a celého tábornického klubu se snaží o maximální zachování toho, co kdysi započalo a co ve všech zůstalo.

vlci 50 let.jpg
bottom of page