Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody

má každý rok nové, nádherné vydání
Eckahrt Tolle

Tábornický klub Modrý Kruh

Informace k letošním táborům

Tábornický klub Modrý Kruh  je součástí České tábornické unie, oblasti Praha. ČTU vychází z myšlenek lesní moudrosti. Navazuje na tradice České tábornické unie z let 1968–70 a tradice historického trampského hnutí. ČTU zaměřuje svoji činnost na pobyt v přírodě. Sdružuje zájemce o pobyt v přírodě, kteří chtějí být jejími důvěrnými znalci, vnikat do jejích zákonů, vést ostatní k poznávání přírody a stát se jejími ochránci. Přírodou však není jen les a volnost, ale i člověk a vše krásné, co vytvořil.

 

TK Modrý Kruh působí na Praze 5, kde má také klubovnu. Modrý Kruh má padesátiletou historii.

V současné době v něm pracují celoročně tři smíšené oddíly. Tábory pořádají oddíly na táborové základně ve Vlčí jámě v České Kanadě.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo hygienicko-protiepidemická opatření pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 (PDF). Opatření byla předem projednána i se zástupci České rady dětí a mládeže

Aktualizováno 25. 5. 2020:

Upřesnění hlavní hygieničky k „Manuálu k letním táborům 2020“

TK Modrý Kruh informuje rodiče o zajištění letošních táborů

Oddíl otevřený chlapcům i dívkám od 6 do 14 let.

Co děláme?  Pořádáme oddílová setkání v klubovně, různé tvořivé dílny, touláme se po Praze a poznáváme její zákoutí, chodíme na výstavy, ale i do lanového centra, jezdíme na výpravy do přírody, učíme se tábornickým dovednostem, zpíváme, tančíme, tvoříme. Některé akce jsou i pro přátele oddílu (bývalí členové; a rodiče).

Oddíl otevřený chlapcům i dívkám ve věku 7 až 14 let.

Co děláme? Soutěžíme, sportujeme, zpíváme u  kytar, tvoříme a učíme se jak respektovat nejen přírodu, ale i sebe navzájem. To vše děláme na pravidelných schůzkách tzv. družinovkách, výletech a víkendových výpravách za přírodou. Také se učíme šifrovat, tábořit, rozdělávat a zahlazovat oheň, vázat uzle, rozeznávat rostliny a další užitečné dovednosti a vědomosti. 

Oddíl otevřený chlapcům i dívkám ve věku od 7 do 14 let.
Co děláme? Chodíme, hrajeme hry ve dne i v noci, učíme se lesní moudrosti i praktickým dovednostem, šifrujeme, malujeme, hrajeme divadlo, plaveme, táboříme, jezdíme vlakem, poznáváme památky a přírodní krásy po celé republice, zpíváme, bivakujeme, pereme si a občas si i navzájem štupujeme ponožky..

Kontakt na náčelnici:

​​Mail: tkmodry.kruh@gmail.com

​Korespondenční adresa:

Česká tábornická unie, TK Modrý Kruh, oblast Praha, p.s.

U Nikolajky 5,150 00  Praha 5

id datové schránky: q52vpsq