Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody

má každý rok nové, nádherné vydání
Eckahrt Tolle

Tábornický klub Modrý Kruh

Tábornický klub Modrý Kruh  je součástí České tábornické unie, oblasti Praha. ČTU vychází z myšlenek lesní moudrosti. Navazuje na tradice České tábornické unie z let 1968–70 a tradice historického trampského hnutí. ČTU zaměřuje svoji činnost na pobyt v přírodě. Sdružuje zájemce o pobyt v přírodě, kteří chtějí být jejími důvěrnými znalci, vnikat do jejích zákonů, vést ostatní k poznávání přírody a stát se jejími ochránci. Přírodou však není jen les a volnost, ale i člověk a vše krásné, co vytvořil.

 

TK Modrý Kruh působí na Praze 5, kde má také klubovnu. Modrý Kruh má padesátiletou historii.

V současné době v něm pracují celoročně tři smíšené oddíly. Tábory pořádají oddíly na táborové základně ve Vlčí jámě v České Kanadě.

Informace k činnosti oddílů

Aktuální situaci v oblasti práce s dětmi a mládeží sleduje nejlépe Česká rada dětí a mládeže, jejíž jsme jako organizace (Česká tábornická unie) členy.

Aktuality http://crdm.cz/clanky/

Oddíl otevřený chlapcům i dívkám od 6 do 14 let.

Co děláme?  Pořádáme oddílová setkání v klubovně, různé tvořivé dílny, touláme se po Praze a poznáváme její zákoutí, chodíme na výstavy, ale i do lanového centra, jezdíme na výpravy do přírody, učíme se tábornickým dovednostem, zpíváme, tančíme, tvoříme. Některé akce jsou i pro přátele oddílu (bývalí členové; a rodiče).

Oddíl otevřený chlapcům i dívkám ve věku 7 až 14 let.

Co děláme? Soutěžíme, sportujeme, zpíváme u  kytar, tvoříme a učíme se jak respektovat nejen přírodu, ale i sebe navzájem. To vše děláme na pravidelných schůzkách tzv. družinovkách, výletech a víkendových výpravách za přírodou. Také se učíme šifrovat, tábořit, rozdělávat a zahlazovat oheň, vázat uzle, rozeznávat rostliny a další užitečné dovednosti a vědomosti. 

Oddíl otevřený chlapcům i dívkám ve věku od 7 do 14 let.
Co děláme? Chodíme, hrajeme hry ve dne i v noci, učíme se lesní moudrosti i praktickým dovednostem, šifrujeme, malujeme, hrajeme divadlo, plaveme, táboříme, jezdíme vlakem, poznáváme památky a přírodní krásy po celé republice, zpíváme, bivakujeme, pereme si a občas si i navzájem štupujeme ponožky..

Kontakt na náčelnici:

​​Mail: tkmodry.kruh@gmail.com

​Korespondenční adresa:

Česká tábornická unie, TK Modrý Kruh, oblast Praha, p.s.

U Nikolajky 5,150 00  Praha 5

id datové schránky: q52vpsq

20170204_084700