NAŠE AKCE 2020

SN

Rada TK
Mezioddílový softball - 5. dubna

Pracuje ve složení: Lenka (náčelnice), Drn (místonáčelník), Radka a Prokop - vedoucí za Bílé Delfíny, Bára a Dráp - vedoucí za ROJ, Léňa a Pepa - vedoucí za Sviště, Anča a Fajst vedoucí za doplňkové běhy táborů.

 

Termíny schůzí ve 2020:

13. února

23. dubna

Přípravka 12.-14. června
Mokasín 25. dubna

ZRUŠENY

Školení pro vedoucí 28. května

Proběhne bud v červnu, nebo v původním termínu inline

Setkání v lesích - 11.-13. září

Rok 2020 je pro ČTU rokem oslav. Rokem kdy slavíme 30 let od znovuobnovení naší skvělé organizace :)

Tábory 2020

Nultý běh: 16.-27. června, hlavní vedoucí Anča Jezberová

První běh: 27. června - 4. července - i pro děti mimo oddíly - hlavní vedoucí Michal Fajt

 

Druhý běh: 4.-18. července - oddíl Bílí Delfíni - hlavní vedoucí Radka Plichtová
 

Třetí běh. 8. července - 8. srpna - oddíl ROJ - hlavní vedoucí - bude  upřesněn

Čtvrtý běh: 8.-29. srpna - oddíl Svišti - hlavní vedoucí Léňa Lepíčková

CVVZ 2020 - 13. až 15. 11. 

Celostátní vzájemná výměna zkušeností. CVVZ je každoroční tradiční setkání pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších oborů, které se zabývají dětmi a dospívajícími.Ti všichni tu můžou načerpat inspiraci, zažít něco neobyčejného, najít nové přátele i porovnat své názory a zkušenosti.

 

Tentokrát v Českých Budějovicích - organizují jihočeští táborníci.

 

Základní myšlenky CVVZ

Spolupráce: CVVZ spojuje dobrovolníky z celé republiky. Vznikají tu kamarádské vztahy a navazuje se prospěšná spolupráce mezi organizacemi. Z těchto základů vyrůstá občanská společnost spojená solidaritou a tolerancí.

Osobnostní rozvoj: sdílení zkušeností a vědomostí pomáhá rozvíjet nabídku volnočasových aktivit dětem. Dobrovolníci se učí jeden od druhého i od profesionálních pedagogů, sociálních pracovníků, zdravotníků či právníků.

 

Celospolečenský přesah: CVVZ pomáhá stavět budoucnost pro naši zemi. Upevňuje vztahy mezi všemi, kteří se podílejí na výchově dětí, a informuje o jejich činnosti veřejnost a média. Připomíná to nejdůležitější v každé zdravé společnosti: výchovu soběstačných, vzdělaných a schopných lidí.

Kontakt na náčelnici:

​​Mail: tkmodry.kruh@gmail.com

​Korespondenční adresa:

Česká tábornická unie, TK Modrý Kruh, oblast Praha, p.s.

U Nikolajky 5,150 00  Praha 5

id datové schránky: q52vpsq