top of page

Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody

má každý rok nové, nádherné vydání
Eckahrt Tolle

Tábornický klub Modrý Kruh

Tábornický klub Modrý Kruh  je součástí České tábornické unie, oblasti Praha. ČTU vychází z myšlenek lesní moudrosti. Navazuje na tradice České tábornické unie z let 1968–70 a tradice historického trampského hnutí. ČTU zaměřuje svoji činnost na pobyt v přírodě. Sdružuje zájemce o pobyt v přírodě, kteří chtějí být jejími důvěrnými znalci, vnikat do jejích zákonů, vést ostatní k poznávání přírody a stát se jejími ochránci. Přírodou však není jen les a volnost, ale i člověk a vše krásné, co vytvořil.

 

TK Modrý Kruh působí na Praze 5, kde má také klubovnu. Modrý Kruh má padesátiletou historii.

V současné době v něm pracují celoročně čtyři smíšené oddíly. Tábory pořádají oddíly na táborové základně ve Vlčí jámě v České Kanadě. Pro čtvrtý oddíl hledáme základnu. 

Oddíl otevřený chlapcům i dívkám od 7 do 15 let.

Co děláme? Zpravidla 1-2x měsíčně pořádáme akci pro všechny členy. Třeba oddílová setkání v klubovně, různé tvořivé dílny, toulání se po Praze s poznáváním jejích zákoutí, chodíme na výstavy, ale i do lanového centra, jezdíme na výpravy do přírody, učíme se tábornickým dovednostem a ekologii, zpíváme, tančíme, tvoříme… V létě jezdíme na 14denní stanový tábor do Vlčí 

Oddíl otevřený chlapcům i dívkám ve věku 7 až 14 let.

Co děláme? Soutěžíme, sportujeme, zpíváme u  kytar, tvoříme a učíme se respektovat nejen přírodu, ale i sebe navzájem. To vše děláme na pravidelných schůzkách tzv. družinovkách, jednodenních výletech a víkendových výpravách za přírodou. Také se učíme šifrovat, tábořit, rozdělávat a zahlazovat oheň, vázat uzle, rozeznávat rostliny a další užitečné dovednosti a vědomosti. V létě jezdíme na tábor do Vlčí jámy na 3 týdny, kde se děti krom již zmíněného naučí také samostatnosti a spolupráci v kolektivu. 

Oddíl otevřený chlapcům i dívkám ve věku od 7 do 14 let.Akce máme standardně o víkendech, cca 2x za měsíc. Každý druhý měsíc pořádáme víkendovou výpravu po Česku s výlety po okolí, která se střídá s jednodenním výletem kolem Prahy. Jednou měsíčně pořádáme odpolední akci v Praze, kde hrajeme soft nebo si třeba zaběhneme orienťák. Každý rok během letních prázdnin pořádáme třítýdenní letní tábor ve Vlčí jámě. Na našich akcích hrajeme hry ve dne i v noci, uvnitř i venku, učíme se lesní moudrosti, šifrujeme, malujeme, táboříme, jezdíme vlakem, poznáváme památky a přírodní krásy…

Logo.png

Oddíl vznikl v roce 2022. Je otevřený chlapcům i dívkám ve věku od 6 do 15 let. Naším cílem je vytvořit celoroční nabídku činností, které děti vytáhnou ven do přírody nebo na zajímavá místa po republice. Současně ale chceme v dětech budovat vztah k přírodě, pracovitost, zručnost a schopnost spolupráce. Vše zmíněné se snažíme podávat formou her a vznikajících tradic, ve kterých se snažíme snoubit nostalgii klasického trampství a přitažlivost aktuálnějších témat. K naší činnosti se nebojíme využívat modernější technologie a možnosti, ale zároveň ukazujeme, jak se obejít i bez nich.

bottom of page